top of page
Antique Pocket Watch

Det vi står utenfor her, ser kanskje ikke så imponerende ut. Men dette er en inngang til en verden av historie. Helt innerst åler gangene seg gjennom fjellet og har vitnet både frykt og død. Så langt inn kan jeg ikke sende dere, det er for farlig. Men det betyr ikke at dere ikke skal være på vakt nå. Denne ytterste delen vi ser veggene til er fra

Den kalde krigen. Frykten for atomkrig ble såpass stor i verden at det norske forsvaret bygget en atomsikker bunker på 60-tallet hvor de kunne holde kontakt med andre lignende militære baser i landet. Bunkeren ble plutselig forlatt og har stått tom for inntrengere i flere tiår.

 

Gå inn og ta første dør til venstre. Forbi dusjene. Her inne, i enden, vil dere finne en tavle. Finn riktig kode ut ifra hva tavlen sier. Så skal jeg hjelpe dere videre.
 

skattejakt logo 2.png
Haubitz+Hall_logo.png
bottom of page